Uredništvo
SPORTOVI
Uredništvo

Urednik GOL.hr

Ivan Šimac

prodaja oglasnog prostora

Đuro Vitković

Kontakt adresa

info@gol.hr

Naziv trgovačkog društva

NOVA TV d.d.

Matični broj trgovačkog društva

1417398

OIB trgovačkog društva

75399377119

Odgovorna osoba trgovačkog društva

predsjednik Uprave Dražen Mavrić
i članica Uprave Diana Roginić

Glavna urednica Nove TV

Zrinka Jankov

Sjedište 

Buzinski krči 1, 10000 Zagreb

Telefon

385 1 6008 300 

Faks

385 1 6008 333

e-mail adresa

novatv@novatv.hr

Vlasnička struktura

Naziv pravne osobe

Slovenia Broadband S.a.r.l., društvo s ograničenom odgovornošću

OIB

97317915987

Sjedište (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto)

Rue Edward Steichen 2, L-2540 Luxembourg

Postotak u udjelu vlasništva

100%

Temeljni kapital

Slovenia broadband S.Á R.L. je dioničar sa 4200 dionica serije D nominalne vrijednosti 2.400,00 EUR po dionici što predstavlja 100% temeljnog kapitala društva Nova TV d.d., odnosno temeljni je kapital u iznosu od 10.080.000,00 EUR podijeljen na 4200 redovnih dionica.