Uredništvo
SPORTOVI
Uredništvo

Urednik GOL.hr

Ivan Šimac

prodaja oglasnog prostora

Đuro Vitković

Kontakt adresa

info@gol.hr

Naziv trgovačkog društva

NOVA TV d.d.

Matični broj trgovačkog društva

1417398

OIB trgovačkog društva

75399377119

Odgovorna osoba trgovačkog društva

predsjednik Uprave Dražen Mavrić
i članica Uprave Diana Roginić

Glavna urednica Nove TV

Zrinka Jankov

Sjedište 

Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb

Telefon

385 1 6008 300 

Faks

385 1 6008 333

e-mail adresa

novatv@novatv.hr

Vlasnička struktura

Naziv pravne osobe

Slovenia Broadband S.a.r.l., društvo s ograničenom odgovornošću

OIB

97317915987

Sjedište (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto)

61 Rue de Rollingergrund, L-2440 , Luxembourg

Postotak u udjelu vlasništva

100%

Temeljni kapital

786.676.000,00 kn podijeljen na 4.200 redovnih dionica
/220 redovnih dionica serije „A“, nominalne vrijednosti 500,00 kn, i 1780 dionica serije „B“ svaka nominalnog iznosa 194.700,00 kn, i 2200 dionica serije „C“ svaka nominalnog iznosa 200.000,00 kn, što predstavlja 100% temeljnog kapitala društva NOVA TV d.d./