Nakon što mu je protivnik prepustio mjesto na vagi, legendarni Amerikanac je uz uobičajenu borbenu grimasu na licu upućenu Thompsonu stao na vagu, te prilikom postavljanja u pozu za fotografiranje snažno desnicom raspalio Billa Mahooda koji je nedužno pratio vaganje iz blizine.

>> Klaunovska posla: Bob Sapp se opet osramotio, ali opet će to ponoviti!

Obratiti pozornost na događaj u 45. sekundi... (TS)