Nogomet
SPORTOVI
Nogomet
Obavezno pročitati!

Euro 2012 pravila: Nema ljubljenja u tramvaju ni oskudne odjeće!

Iz MUP-a su proslijedili pregled kaznenih odredbi i pravila ponašanja, preporuka te praktične savjete za navijače na Euru, koje su dobili od kolega iz Ukrajine i Poljske.

gol expired (Foto: DNEVNIK.hr)

Planirate put na Euro? Ukoliko imate ulaznicu, to ne znači da ste baš potpuno spremni. Kako bi učinili sve da njihovi gosti izbjegnu i najmanje neugodnosti, iz ukrajinske i poljske policije izdali su opsežan popis pravila, savjeta i kaznenih odredbi koje bi svaki putnik tamo trebao pročitati.

Osim već standardnih sigurnosnih upozorenja, primjerice, kako se nikakvi predmeti ne smiju bacati na travnjak ili kako se na stadion ne smije unositi pirotehnika, domaćini Eura imaju prilično stroge kriterije i za ponašanje van sportskih borilišta.

Među ostalim, zabranjeno je i ljubljenje u sredstvima javnog prijevoza, skandalozno ponašanje opijenih osoba, kao što je posrtanje i padanje po ulici, oštećivanje vegetacije ili šetanje po travi.

U cijelosti prenosimo dokumente koje je MUP-u proslijedila ukrajinska, odnosno Poljska policija:

Kriminal i kaznena djela koja su direktno povezana sa sigurnošću na masovnim događajima – Republika Poljska
1) Odredbe Zakona o sigurnosti masovnih događaja od 20 ožujka 2009

KAZNENA DJELA

Članak 54.

Paragraf 1. Tko god ne slijedi sigurnosne naredbe prema zakonu, pravila objekta (tla) ili odredbe o masovnim događajima od strane sigurnosnog ili informacijskog osoblja, će biti predmet kazne koja nije manja od 2.000 PLN.
Paragraf 2. Ista kazna će biti izrečena svakome tko za vrijeme masovnih događaja ulazi na mjesto koje nije namijenjeno za publiku.

KOMENTAR:
Osoba koja sudjeluje u masovnim događajima je obvezna slijediti naredbe koje izdaje sigurnosno i informacijsko osoblje. Nepoštivanje naredbi će biti kažnjivo. Sigurnosno i informacijsko osoblje su ljudi sa propisnom obukom i oznakama (sigurnosno osoblje-obično nosi crne uniforme, informacijsko osoblje- je obilježeno sa dobro vidljivim vestama, ponekad sa riječu „zaštitar“). Svi gore navedeni službenici će imati vidljive identifikacijske bedževe.

Osim toga, članovi sigurnosnog osoblja mogu biti opremeljeni sa lisicama i sprejom od papra. Članovi sigurnosnog i informacijskog osoblja imaju pravo tražiti osobnu iskaznicu i pregledati odjeću i prtljagu sudionika na masovnim događajima. Oni također pregledavaju i potvrđuju pravo osoba da sudjeluju na događajima (to jest: karte, vaučeri, propusnice, akreditacije, itd.). Gore navedeni članovi sigurnosnog i informacijskog osoblja će morati uhititi osobu koja ne poštuje odredbe Zakona o sigurnosti masovnih događaja ili pravila sportskih objekataili objekata gdje se dešava događaj. Osoba koja je uhćena od strane gore navedenog osoblja će biti odmah predana policiji. Sudionik masovnih događaja neće ući na mjesta koja nisu namijenja za publiku. Zabranjeno je ući u takozvanu tampon zonu, zonu koja je drugačija od one koja je specificirana na karti, hodnike i sobe koji su namijenjeni samo za službenike, penjati se na elemente stadionske infrastrukture (napr. ograde, lampe, itd.).

Članak 55.

Tko god ne poštuje naredbe izdane od strane Policije ili Vojne policije na mjestu događaja i za vrijeme masovnih događaja će biti predmet kazne ne manje od 2,000 PLN.

KOMENTAR:
Osoba koja sudjeluju u masovnim događajima će također biti obvezna da poštuje naredbe izdane od strane Policije ili Vojne policije, jer je to slučaj na javnom prostoru (prema članku 15 izmjenjenog i dopunjenog Zakona o policiji od 06.04. 1990).

Članak 56.
Tko donese ili posjeduje alkoholna pića za vrijeme masovnog događaja, će biti predmet kazne lišavanja slobode ili novčane kazne ne manje od 2,000 PLN.

KOMENTAR:
Donošenje alkoholnih pića na masovne događaje je zabranjeno. Na mjestu događaja, organizator masovnih događaja može služiti ili prodavati alkoholna pića koja ne sadrže više od 3,5% alkohola. Gore navedena pića neće se služiti ili prodavati za vrijeme masovnih događaja visokog rizika. Sigurnosno i informacijsko osoblje će biti obvezno da spriječi osobu koja je pod utjecajem alkohola da uđe na mjesto masovnih događaja.

Članak 57.
Svatko tko, iako pod obavezom, ne dostavi informacije o sigurnosti masovnog događanja ili tko dostavi netočne informacije s tim u svezi, bit će kažnjen lišavanjem slobode ili novčanom kaznom ne manjom od 2,000 PLN.

KAŽNJIVA DJELA

Članak 58.

Stavak 1: Svatko tko organizira neki masovni događaj bez potrebne dozvole ili protivno uvjetima navedenima za izdavanje dozvole ili svatko tko organizira neki masovni događaj protivno zabrani, bit će kažnjen novčanom kaznom ne manjom od 240 dnevnica, kaznom ograničavanja slobode ili kaznom lišavanja slobode između šest mjeseci i osam godina.
Stavak 2: Svatko tko tijekom organiziranja nekog masovnog događaja ne ispuni sigurnosne preduvjete i uvjete navedene u Članku 6(1) bit će kažnjen novčanom kaznom ne manjom od 180 dnevnica.

Članak 59.
Stavak 1: Svatko tko donese ili posjeduje oružje prema tumačenju Zakona od 21.05.1999. o oružju i streljivu (Dz. U. od 2004., Broj 52, Točka 525, izmjene i dopune), pirotehničke proizvode, vatro-rizične materijale i druge opasne predmete ili eksplozive tijekom nekog masovnog događaja, bit će kažnjen novčanom kaznom ne manjom od 180 dnevnica, kaznom ograničavanja slobode ili kaznom lišavanja slobode u trajanju između tri mjeseca i pet godina.
Stavak 2: Sud može donijeti odluku o oduzimanju predmeta navedenih u Stavku 1 čak i ukoliko počinitelj nije vlasnik tih predmeta.

KOMENTAR:
Donošenje predmeta navedenih u Članku 59 na mjesto održavanja nekog masovnog događaja strogo je zabranjeno. Treba napomenuti da je u većini EU zemalja posjedovanje pirotehnike također zabranjeno, ali u poljskom zakonodavstvu to se tretira kao kažnjivo djelo, a ne kao kazneno djelo. To je jedna od najčešćih vrsta kažnjivih djela počinjenih vezano za sportske događaje, bez obzira na sportsku disciplinu ili na razinu natjecanja u Poljskoj. Stoga, sigurnosno osoblje i osoblje za informiranje posvećuje posebnu pozornost pronalaženju posjedovanja gore navedenih zabranjenih predmeta tijekom pretrage osoba koje ulaze na mjesto održavanja događaja. Uporaba gore navedenih predmeta izvan mjesta održavanja masovnog događanja se tretira kao kazneno djelo (Članak 52. Zakona o lakšim kaznenim djelima).

Članak 60.

Stavak 1: Svatko tko tijekom nekog masovnog sportskog događaja, uključujući i nogometnu utakmicu, na silu uđe u prostor gdje se održava sportsko natjecanje ili svatko tko odbije napustiti mjesto unatoč naredbi ovlaštene osobe, bit će kažnjen novčanom kaznom ne manjom od 180 dnevnica, kaznom ograničavanja slobode ili kaznom lišavanja slobode u trajanju do tri godine.

KOMENTAR:
Nazočnost neovlaštene osobe na terenu je potpuno zabranjena. Za razliku od zabrane nazočnosti na mjestu koje nije namijenjeno za javnost, ulazak na teren predstavlja kažnjivo djelo, i to samo ???? kazneno djelo op. prevoditelja nerazumljivo!
Stavak 2: Stavko tko tijekom nekog masovnog događaja baci predmet koji može predstavljati prijetnju životu, zdravlju ili sigurnosti osoba nazočnih na terenu ili u prostorima održavanja masovnog događaja, ili svatko tko ometa tijek događaja na neki drugi jednako opasan način, bit će kažnjen novčanom kaznom ne manjom od 120 dnevnica, kaznom ograničavanja slobode ili kaznom lišavanja slobode u trajanju do dvije godine.

KOMENTAR:
Bacanje opasnih predmeta na teren, kao i u smjeru drugih osoba nazočnih u publici ili u prostorijama stadiona, je potpuno zabranjeno.
Stavak 3: Kazna navedena u Stavku 2 će biti izrečena i svakome tko na mjestu održavanja i tijekom trajanja masovnog događaja, naruši tjelesni integritet zaštitara i osoblja za informiranje.

KOMENTAR:
Osoba koja naruši fizički integritet zaštitara ili osobe zadužene za informiranje mora biti svjesna činjenice da se radi o počinjenju kaznenog djela.
Stavak 4: Ukoliko počinitelj, tijekom počinjenja djela navedenih u Stavcima 1-3, koristi neki odjevni predmet ili predmet za sakrivanje lica na taj način onemogućivši ili znatno otežavajući identifikaciju, bit će kažnjen novčanom kaznom ne manjom od 240 dnevnica, kaznom ograničavanja slobode ili kaznom lišavanja slobode u trajanju između tri mjeseca i pet godina.

KOMENTAR:
Osoba koja počini gore navedena kaznena djela može se i dodatno kazniti ukoliko je koristila odjevne predmete radi sprječavanja identifikacije. Iskustvo na javnim događajima organiziranima u Poljskoj je pokazalo da ljudi koriste razne metode kako bi izbjegli identifikaciju, posebno kad čine takva djela kao što su uporaba pirotehnike i kolektivnih radnji ometanja javnog reda.

Članak 61.

Sportski najavljivač koji na mjestu održavanja i tijekom masovnog sportskog događaja potiče navijače na radnje koje predstavljaju prijetnju sigurnosti događaja, će biti kažnjen novčanom kaznom ili kaznom ograničavanja slobode.

KOMENTAR:
U skladu sa zakonima trenutno na snazi, gore navedeni članak se također odnosi na svaku osobu čije ponašanje tijekom nekog masovnog događaja potiče druge ljude na protuzakonite radnje.

Članak 62.

Ukoliko počinitelj koji je kažnjen ili osuđen zbog zabranjenih djela navedenih u Člancima 54-61 počini slično namjerno djelo ili kazneno djelo u roku od dvije godine od zadnje kazne ili presude, sud može izreći kaznu do gornje granice kažnjavanja povećanu za pola.
2) Izmjene i dopune uvedene u Kazneni zakon
Članak 244a je dodan:
Članak 244a.
Svatko tko ne poštuje sudsku zabranu ulaženja na neki masovni događaj ili srodnu mjeru kažnjavanja obavezom pojavljivanja na policijskoj postaji ili mjestu koje odredi nadležni policijski načelnik uprave (regionalne, općinske), koje mjesto ovisi o mjestu prebivališta počinitelja, tijekom masovnog događaja, će biti kažnjen novčanom kaznom, kaznom ograničavanja slobode ili kaznom lišavanja slobode u trajanju do dvije godine.
3) Zakon od 31.08.2011. kojim se izmjenjuje i dopunjuje Zakon o sigurnosti masovnih događaja i neki drugi zakoni
Članak 50 je dodan Zakonu o lakšim kaznenim djelima:
Članak 50a.
Stavak 1: Svatko tko ima nož, mačetu, ili drugi sličan opasan predmet na javnom mjestu i okolnosti posjedovanja tog predmeta ukazuju na namjeru počinjenja kaznenog djela koristeći taj predmet, bit će kažnjen kaznom zatvora, ograničenja slobode ili novčanom kaznom ne manjom od 3, 000 PLN.
Stavak 2: U slučaju počinjenja kaznenog djela navedenog u Stavku 1, bit će naloženo oduzimanje predmeta koji su upotrijebljeni za kazneno djelo, čak i u slučaju da nisu vlasništvo počinitelja.

Članak 224a je dodan Kaznenom zakonu, koji glasi kako slijedi:

Članak 224a.
Svatko, znajući da ne postoji opasnost, obavijesti o događaju koji ugrožava život ili zdravlje mnogo ljudi ili imovinu u značajnom opsegu ili stvara situaciju čija namjera je dati dojam postojanja takve prijetnje, svatko tko provocira postupanje institucija javnih službi ili institucija javne sigurnosti, javnog reda ili zdravstvenih tijela čiji cilj je spriječiti prijetnju, bit će kažnjen kaznom lišavanja slobode u trajanju od 6 mjeseci do 8 godina.
Izmjene i dopune Zakona o lakšim kaznenim djelima:
1. Uvođenje mogućnosti provođenja sudskog postupka uz sudjelovanje počinitelja djela uz uporabu teletransmisije i izuzeća u ovom slučaju obaveznog pojavljivanja pred sudom.
2. Uvođenje mogućnosti primjene mandatnog postupka u iznosu novčane kazne od 2,000 PLN za sljedeća kaznena djela navedena u Člancima 54-56 i 57a Zakona o sigurnosti masovnih događaja:
- Nepoštivanje odredbi i naloga službi organizatora, policije ili vojne policije,
- Nošenje ili posjedovanje alkoholnih pića,
- Ometanje identifikacije na mjestu održavanja događaja i tijekom masovnog događaja.
Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti masovnih događaja:
1. Uvođenje neobaveznog (umjesto obaveznog) odlučivanja od strane suda o obavezi osobnog pojavljivanja tijekom nekog masovnog događaja izrečenog za period između šest mjeseci i tri godine, ne dulje od perioda za koji je izrečena zabrana ulaženja na masovne događaje (Članak 65 Stavak 3-5).
2. Mogućnost smanjivanja kazne u obliku zabrane ulaženja na masovne događaje naložene zbog kaznenih djela navedenih u Članku 65 Zakona o sigurnosti masovnih događaja, nakon što je kaznena mjera na snazi najmanje godinu dana, i nakon isteka pola trajanja perioda za koji je izrečena kaznena mjera (Članak 65a).
3. Članak 54 (2) (2) je dodan koji kriminalizira ponašanje koje se sastoji od ulaženja tijekom nekog sportskog događaja u drugi sektor od onog koji je naveden u dokumentu kojim se odobrava ulazak na masovni događaj i odbijanje napuštanja sektora unatoč naredbi ovlaštene osobe.
4. Članak 57a je dodan koji kriminalizira korištenje odjevnih predmeta u svrhu sprječavanja identifikacije osobe.
5. Stavak 2 i 3 su dodani Članku 58 koji se tiče kriminaliziranja organizatorovog nepoštivanja sigurnosnih pretpostavki i uvjeta za održavanje masovnih događaja i zlouporabe ovlasti od strane osoblja zaštitara ili osoblja za informiranje, što rezultira prijetnjom sigurnosti masovnog događaja.
6. Stavak 1a je dodan Članku 60 koji kriminalizira ulaženje na silu u prostorije ili na teren gdje se održava masovni događaj (podložno novčanoj kazni, kazni ograničenja slobode ili kaznom lišavanja slobode do jedne godine).
7. Zamjena u Članku 61, koja kriminalizira poticanje navijača na radnje koje predstavljaju prijetnju sigurnosti događaja, sportskog najavljivača ili bilo koje druge osobe.

KAŽNJIVA I KAZNENA DJELA U JAVNOM PROSTORU
PRIMJERI KAZNENIH DJELA – OBLICI SUZBIJANJA:

Kazneno djelo:

To je djelo koje ima štetne posljedice za društvo, zabranjeno zakonom koji se primjenjuje u vrijeme počinjenja istog djela kažnjivo kaznom zatvora, ograničenjem slobode, novčanom kaznom do 5,000 ili ukorom (Članak 1 Stavak 1 Zakona o lakšim kaznenim djelima). Svatko tko počini zabranjeno djelo nakon što je napunio 17 godina starosti smatrat će se odgovornim u skladu sa načelima propisanima Zakonom o lakšim kaznenim djelima (Članak 8 Zakona o lakšim kaznenim djelima).
Obavijest o kazni:

Radi se o pojednostavljenom obliku izricanja novčane kazne za neko djelo. Umjesto sastavljanja zahtjeva za kažnjavanjem i njegove dostave Sudu za lakša kažnjiva djela, policijski službenik/ili drugi ovlašteni službenik/ može izreći novčanu kaznu za djelo koje podliježe nadležnosti Suda za lakša kažnjiva djela (u skladu sa Člankom 97 Zakona o kaznenom postupku za lakša kaznena djela) u iznosu od 20,- PLN (dvadeset) do 500,-(pet stotina). Obavijest o kazni postaje konačna popisivanjem iste. Osobe koje privremeno borave na teritoriju Poljske ili koje nemaju prebivalište ili boravište mogu biti kažnjene samo novčanom kaznom u obliku obavijesti o kazni plativo gotovinom izravno policijskom službeniku.
Djela koja nanose štetu javnosti (Članci Zakona o lakšim kaznenim djelima):

Članak 49 Stavak 1: Svatko tko na javnom mjestu javno pokazuje nepoštivanje poljskog naroda, Republike Poljske ili njezinih ustavnih tijela, bit će kažnjen zatvorom ili novčanom kaznom.

Stavak 2: Ista kazna će biti izrečena svakome tko krši odredbe vezano za nacionalni grb, boje i himnu Republike Poljske:

KOMENTAR:

Nepoštivanje može imati različite oblike kao što su: uništavanje spomenika nacionalne baštine, vikanje ili pokazivanje znakova koje se općenito smatra uvredljivim vezano za zaposlenike ustavnih tijela, kao i na primjer skidanje nacionalne zastave za zgrade ili stupa.
Članak 49a Stavak 1: Svatko tko prijeđe granicu Republike Poljske kršeći pravne odredbe bit će kažnjen novčanom kaznom.

Stavak 2: Pokušaj i pomaganje su kažnjivi.

KOMENTAR:

Okružni sud može – u skladu s Člankom 344 Stavak 1 Zakona o kaznenom postupku – uputiti tužitelju predmet vezano za kazneno djelo saslušano u vezi sa predanim zahtjevom za upućivanje u sudski postupak (Članak 86 Zakona o kaznenom postupku za lakša kaznena djela i Poglavlje 46 Zakona o kaznenom postupku).
Članak 50: Svatko tko odbije napustiti nezakonito okupljanje unatoč naredbi ovlaštenog tijela, bit će kažnjen zatvorom ili novčanom kaznom.
KOMENTAR:
Ako tijekom boravka u mjestu gdje se okupila skupina ljudi u svrhu zajedničkog izražavanja mišljenja, primjedbi itd, osoba ostane tamo protivno zakonu ili predstavlja izravnu prijetnju, policija će imati pravo zahtijevati od sudionika nezakonitog okupljanja da napuste dotično mjesto. Nepoštivanje takve naredbe može imati rezultate navedene u sadržaju članka.
Članak 50 Stavak 1: Stavko tko posjeduje nož, mačetu ili neki drugi sličan opasan predmet na javnom mjestu, a okolnosti posjedovanja istog ukazuju na namjeru uporabe istog u svrhu počinjenja kaznenog djela, bit će kažnjen kaznom zatvora, ograničavanjem slobode ili novčanom kaznom ne manjom od 3,000 PLN.

Stavak 2: U slučaju počinjenja kaznenog djela navedenog u Stavku 1, bit će naloženo oduzimanje predmeta koji su predmetom kaznenog djela, čak i ukoliko nisu u vlasništvu počinitelja.

KOMENTAR:
Prema ovom članku, neće biti oduzeti gore navedeni predmeti za putovanje, šetnju, utakmice ili druge sportove, umjetničke i zabavne događaje, budući da sama činjenica njihova posjedovanja na javnom mjestu ukazuje namjeru njihove uporabe.
Članak 51 Stavak 1: Svatko tko ometa mir, javni red ili noćni mir vikanjem, bukom ili drugim ekstravagantnim ponašanjem ili tko izaziva skandal na javnom mjestu, bit će kažnjen kaznom zatvora, ograničavanjem slobode ili novčanom kaznom. Prema primjenjivim „tarifnim stopama“ obavijesti o kazni, propisani su sljedeći iznosu novčanih kazni koje izriče obavijest o kazni:
- Ometanje noćnog mira 200 PLN (oko 50 eura).
- Izazivanje skandala na javnom mjestu 150 PLN (oko 38 eura).

KOMENTAR:
Osoba koja namjerno izaziva ometanje ili skandal, na primjer slušanjem glasne muzike, pjevanjem po noći, šećući gol ili masturbirajući ili seksualnim odnosima na javnom mjestu, bit će kažnjen u skladu sa gore navedenim člankom.
Članak 65 Stavak1: Svatko tko namjerno dovede u zabludu državno tijelo ili ustanovu ovlaštenu u skladu sa pisanim pravom da legitimira druge osobe:
1) Vezano za njihov vlastiti identitet ili identitet druge osobe,
2) Vezano za njihovo državljanstvo, zanimanje, mjesto zaposlenja ili prebivalište,
Će biti kažnjen novčanom kaznom.
Stavak 2: Ista kazna se primjenjuje na svakog tko propusti dati, unatoč obavezi, informacije ili dokumente vezano za okolnosti navedene u Stavku 1 nadležnom državnom tijelu ili ustanovi.

KOMENTAR:
Osoba koja tijekom legitimiranja sakrije činjenicu da posjeduje dokument sa fotografijom, i tijekom davanja usmene izjave daje podatke za neku drugu osobu ili da fiktivne informacije, time čini kazneno djelo.
Članak 67 Stavak 1: Svatko tko namjerno uništi ili ukloni obavijest objavljenu od strane državne ustanove, lokalne vlasti ili društvene organizacije, ili na drugi način namjerno sprečava mogućnost da pročita takvu obavijest, biti će kažnjen pritvorom ili novčanom kaznom.
St. 2. Tko god namjerno ošteti ili ukloni obavijest, plakat ili poster koji je javno objavljen od strane umjetničke, zabavne ili sportske institucije ili na drugi način sprečava mogućnost da se takva obavijest, plakat ili poster pročita biti će kažnjen novčanom kaznom do 1.000 PLN ili kaznom ukora.

KOMENTAR:
Trganje, lijepljenje, prekrivanje npr. ploča na kojima su informacije gdje se odvijaju događaji, gdje je smještaj, ugostiteljski objekti, pansioni gdje se nalaze informacijske točke.

Čl. 74 st. 1. tko uništi, ošteti, ukloni ili učini nečitljivim znakove ili obavijesti o imanentnoj opasnosti po ljudski život ili zdravlje, ili ogradu ili drugu opremu koja sprečava takvu opasnost, biti će kažnjen pritvorom, lišavanjem slobode ili novčanom kaznom.
St. 2. U slučaju počinjanja KD počinitelju može biti naređeno da plati protuvrijednost oštećenog ili neispravnog predmeta ili da ga vrati u prethodno stanje kao i to da sud može odrediti objavljivanje odluke o kazni na poseban način.
KOMENTAR:
Trganje, lijepljenje, prekrivanje, uklanjanje znakova koji obavještavaju, npr. o radovima na cesti, rupama na pločniku, sve informacije/zaštite radi osiguranja sigurnosti.

Čl. 119 st. 1. Tko ukrade ili otuđi pokretnu imovinu druge osobe, ako vrijednost ne prelazi 250 PLN, biti će kažnjen pritvorom, lišavanjem slobode ili novčanom kaznom.
St. 2. Pokušaj, pomaganje i poticanje su kažnjivi.
St. 3. Ako je počinitelj KD navedenog u st. 1 počinio to KD na štetu najbližeg rođaka, progon će se izvršiti na traženje oštećene osobe.
St. 4. U slučaju počinjanja KD specificiranog u st. 1 počinitelju može biti naređeno da plati protuvrijednost ukradenog ili otuđene imovine ako šteta nije otklonjena.

KOMENTAR:
Npr. tzv. Krađa predmeta male vrijednosti (obično hrana ili alkohol). U okruženju nogometnih huligana ova vrsta KD se obično čini kolektivno i obično se referira kao tzv. „promotion“. Najčešće se takvo ponašanje događa kada navijači putuju na utakmice i obično se događaju na benzinskim stanicama.

Čl. 124. St. 1. Tko namjerno uništi, ošteti ili učini nekorisnim predmet koji pripada drugoj osobi, ako šteta ne prelazi 250 PLN biti će kažnjen pritvorom, lišavanjem slobode ili novčanom kaznom.
St. 2. pokušaj , pomaganje i poticanje su kažnjivi.
St. 3. Kazneni progon će se provesti na traženje oštećene osobe.
St. 4. U slučaju počinjanja KD počinitelj u se može narediti da plati protuvrijednost nanesene štete ili da vrati imovinu u prethodno stanje.

KOMENTAR:

Trganje ogledala na vozilima ili trčanje po poklopcu motora vozila ili crtanje grafita po zgradama itd. mogu biti primjeri.
ČL. 140. – tko počini nepristojan čin u javnosti biti će kažnjen pritvorom, lišavanjem slobode, novčanom kaznom do 1.500 PLN ili kaznom ukora.

KOMENTAR:

Primjeri nepristojnog čina mogu biti u opsegu od npr. ponašanja koje se sastoji od javnog ljubljenja u sredstvima javnog prijevoza, nošenja oskudne odjeće, spolni odnos; on također uključuje ispunjavanje fizioloških potreba na javnim mjestima, skandalozno ponašanje opijenih osoba, kao što je posrtanje i padanje po ulici, pojavljivanje na javnim mjestima u stanju koje izaziva gađenje, npr. nošenje odjeće sa mrljama od povraćanja, itd.

Čl. 141. – tko na javnim mjestima postavlja nepristojne oglase, obavijesti ili crteže, ili koristi opscene riječi, biti će kažnjen lišavanjem slobode, novčanom kaznom do 1.500 PLN ili kaznom ukora.

KOMENTAR:

Ovaj članak zabranjuje crtanje vulgarnih slika, postavljanje uvredljivih letaka na javnim mjestima, nepristojnih crteža kao i korištenje riječi koje se općenito smatraju nepristojnima (vulgarnima).

Čl. 143. St. 1. Tko iz zlobe ili zaigranosti, narušava ili sprečava korištenje opreme koja je namijenjena za javnu uporabu, i konkretno oštećuje ili uklanja naprave za alarm, sustav rasvjete, sat, automate, telefone, znakove s imenima gradova, ulica, trgova ili imovine, opremu za čišćenje ili klupe, biti će kažnjen pritvorom, lišavanjem slobode ili novčanom kaznom.
St. 2. U slučaju počinjanja jednog takvog KD počinitelju se može narediti da plati protuvrijednost nanesene štete ili da imovinu vrati u prijašnje stanje.

KOMENTAR:

Nije dozvoljeno uništavati bilo što što služi drugim ljudima. Najčešće se uništavaju sljedeći predmeti: klupe u parkovima ili gradovima, kante za smeće, autobusni zakloni, ulične lampe, znakovi na cesti.

Čl. 144. St. 1. – tko na mjestima namijenjenim javnoj uporabi uništi ili ošteti vegetaciju ili gazi po travi ili travnjaku ili dozvoljava ljubimcu koji je pod njegovim nadzorom da ih uništava, biti će kažnjen novčanom kaznom do 1.000 PLN ili kaznom ukora.
St. 2. tko uklanja, uništava ili oštećuje drveće ili grmlje duž ceste ili zaštitno stablo ili na cesti ili živicu uz cestu, biti će kažnjen kaznom pritvora, lišavanjem slobode ili novčanom kaznom.
St. 3. U slučaju počinjanja KD specificiranog u st. 1 ili 2 počinitelju se može narediti kazna štete u iznosu do 500 PLN.

KOMENTAR:

Zabranjeno je uništavati bilo koje gradsko zelenilo u parkovima, trgovima i sve zelene površine, kao i na ulicama. U svakom gradskom centru postoje pločnici, aleje, ulice za pješake koje su namijenjene za hodanje.

Čl. 145. – tko zagađuje ili baca smeće po mjestima koja su dostupna javnosti i naročito ceste, ulice, trgove, vrtove, travnjake ili zelene površine, biti će kažnjen novčanom kaznom do 500 PLN ili kaznom ukora.
Prema važećoj „ tarifnoj stopi“ propisani su sljedeći iznosi novčanih kazni:
• Bacanje smeće po cesti, trgu, travnjacima ili zelenim površinama – 50 PLN.
KOMENTAR:
Bacanje, odlaganje smeća, ostavljanje svih vrsta otpada na javnim mjestima koja nisu namijenjena za to je ilegalno.

Čl. 43 st. 1. Zakon o odgoju u umjerenosti i sprečavanju alkoholizma – tko konzumira alkoholne napitke suprotno zabranama specificiranim u čl. 14 st. 1. i 2a-6. Ili kupuje ili konzumira alkoholne napitke na mjestima ilegalne prodaje , ili konzumira alkoholne napitke koje je sam donio ili druga osoba, na mjestima koja su namijenjena za njihovu prodaju ili posluživanje, biti će kažnjen novčanom kaznom. Prema važećoj „ tarifnoj stopi“ propisani su sljedeći iznosi novčanih kazni: st. 2. Pokušaj počinjanja KD kao što je navedeno u st. 1. Podliježe kazni.
• Konzumacija alkoholnih napitaka na mjestima uključenima u zabranu o konzumaciji alkoholnih napitaka u iznosu od 100 PLN.

KOMENTAR:

Konzumacija alkoholnih napitaka na javnim mjestima izvan mjesta koja su namijenjena za takvu konzumaciju (kao što su barovi, restorani, pubovi, pivnice ili drugi ugostiteljski objekti) je zabranjena.

Čl. 5. Zakona od 8.4.2010. o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti zdravlja protiv učinaka korištenja duhana i duhanskih proizvoda – zabranjeno je pušiti duhan i duhanske proizvode:
• u okviru prostorija zdravstvenih centara i unutar ostalih objekata gdje se pružaju zdravstvene usluge,
• U okviru prostorija organizacijskih jedinica edukacijskog sustava, kao što je navedeno u odredbama o socijalnoj pomoći,
• U okviru prostorija univerziteta,
• U okviru postrojenja osim onih navedenima u pogl. 1. I 2.,
• Unutar kulturnih i objekata za provođenje slobodnog vremena za javnu uporabu,
• U ugostiteljskim i zabavnim objektima,
• U sredstvima javnog putničkog prijevoza i objektima za pružanje usluga putnicima,
• Na stanicama javnog prijevoza,
• Unutar sportskih objekata,
• Na javnim mjestima namijenjenim za dječju igru
• U ostalim prostorima dostupnim za javnu uporabu.
*U slučajevima KD koja nisu pokrivena tarifnom stopom, iznos ovisi o službeniku koji izriče kaznu koja je u rasponu od 20 do 500 PLN (pribl. 5 do 125 EURO).
Vožnja u ne-trijeznom stanju ili pod utjecajem alkohola
Stanje pod utjecajem alkohola je sadržaj alkohola u tijelu u koncentraciji u krvi od 0.2 promila/ ili nazočnost u ispuhanom zraku od 0.1 mg alkohola po dmᶟ.
Ne-trijezno stanje je sadržaj alkohola u tijelu u koncentraciji u krvi od 0.5 promila ili nazočnost u ispuhanom zraku od 0.25 mg alkohola po dmᶟ.

Čl. 87. St. 1. Zakonik o sitnim krađama (prekršajima) – tko pod utjecajem alkohola ili druge supstance sa sličnim djelovanjem vozi motorno vozilo na kopnu, moru ili u zračnom prometu, biti će kažnjen pritvorom ili novčanom kaznom ne manjom od 50 PLN.
St. 2. Tko pod utjecajem alkohola ili druge supstance sa sličnim djelovanjem vozi vozilo osim onog specificiranog u at. 1. na javnoj cesti ili u stambenom području, biti će kažnjen pritvorom do 14 dana ili novčanom kaznom.
St. 3. U slučaju počinjanja KD specificiranog u st. 1. Ili 2. počinitelju će biti zabranjeno da vozi.

KOMENTAR:

Voziti bilo koje motorno vozilo, npr. bicikl u stanju „pod utjecajem alkohola“ (0.2 – 0.5 promila) je KD.

Čl. 178a. st. 1. (vožnja u ne-trijeznom stanju) Kaznenog zakona –
Tko u ne-trijeznom stanju ili pod utjecajem opojnih droga vozi motorno vozilo na zemlji, vodi ili u zračnom prometu biti će kažnjen novčanom kaznom, ograničavanjem slobode ili lišavanjem slobode do 2 godine.
St-2 tko u ne-trijeznom stanju ili pod utjecajem opojnih droga vozi vozilo osim onog specificiranog u st. 1 na javnoj cesti ili u stambenom području biti će kažnjen kaznom ograničavanjem slobode ili lišavanjem slobode do jedne godine.

KOMENTAR:

Voziti bilo koje motorno vozilo, npr. bicikl „u ne-trijeznom stanju“ (od 0.5 promila) je KD.
Obaveza registriranja mjesta prebivališta – temelji se na odredbama Zakona o evidenciji popisa stanovništva i osobnih iskaznica od 10.4.1974. (tj. Dz U. iz 2006. Br. 139 točka 993 prema izmjenama i dopunama)
Prema tom zakonu, obaveza prijavljivanja mjesta prebivališta se između ostalog sastoji od:
- Prijavljivanja trajnog ili privremenog prebivališta,
- Prijavljivanja odlaska sa mjesta stalnog ili privremenog prebivališta.
Osoba koja prebiva u gradu na istoj adresi duže od 3 dana je obavezna prijaviti stalno ili privremeno prebivalište u roku od 4 dana. Osoba koja stiže između ostalog u hotelski objekt, mora prijaviti stalno ili privremeno prebivalište u roku od 24 sata po dolasku. Stranac koji, između ostaloga, boravi izvan hotelskog objekta, obavezan je prijaviti privremeno prebivalište u roku od 48 sata nakon dolaska u konkretan grad i ne kasnije od 48 sati od trenutka prelaska granice R Poljske. Prema čl, 147 Zakonika o lakšim KD (prekršajima), “tko ne postupa u skladu s obavezom prijavljivanja mjesta prebivališta biti će kažnjen kaznom ograničavanja slobode, novčanom kaznom ili kaznom ukora“.

Zakon od 29.7.1997. o sprečavanju zlouporabe droga

Čl. 62. 1. Tko kršenjem ovog Zakona, posjeduje opojne droge ili psihotropne supstance biti će kažnjen kaznom lišavanja slobode do 3 godine.
2. ako predmet naveden u st. 1. je značajna količina opojnih droga ili psihotropnih supstanci, počinitelj će biti kažnjen novčanom kaznom i kaznom lišavanja slobode do 5 godina.
3. u slučaju KD manje važnosti počinitelj će biti kažnjen novčanom kaznom, kaznom ograničavanja slobode ili lišavanjem slobode do 1 godine.

KOMENTAR:

U Poljskoj je zabranjena prodaja svih vrsta droge i ilegalnih psiho aktivnih supstanci. Posjedovanje droge je također zabranjeno.
Kršenje osobne nepovredivosti državnog službenika

Čl. 222. St.1. tko krši osobnu nepovredivost državnog službenika ili osobe koja je pozvana da mu pomogne, ili u vezi provođenja dužnosti službenika biti će kažnjen novčanom kaznom, kaznom ograničavanja slobode ili lišavanja slobode do 3 godine.

KOMENTAR:

Tijekom intervencije osoba koja pokuša udariti policijskog službenika, čak i kada ne dođe do udarca, čini kršenje osobne nepovredivosti.

Čl. 223. Tko zajedničkim djelovanjem i suradnji s drugim osobama, ili tko koristiti vatreno oružje, nož ili drugi sličan opasan predmet ili sredstvo prisile, počini napad na javnog dužnosnika ili osobu pozvanu da mu pomognu, tijekom ili u vezi s obavljanjem službene dužnosti podliježe kazni oduzimanja slobode za razdoblje od 1 do 10 godina.

KOMENTAR:
Tko izvrši napad na život, zdravlje ili slobodu javnog službenika počinio je napad.

SAZNANJA ZA STRANE NAVIJAČE GLEDE NJIHOVOG BORAVKA U UKRAJINI

Ako želite da vam nogometno prvenstvo EURO 2012 pruži zadovoljstvo i uživanje mi predlažemo nekoliko preporuka i savjeta.

Bez obzira sa kakvim tipom transporta vi dolazite:
-uvijek nosite osobne dokumente
-kupite karte samo u specijaliziranim uredima na željezničkim postajama, zračnim lukama ili njihovim podružnicama;
-odsjedajte samo u posebno određenim mjestima, izbjegavajte pomoć ljudi koji privatno iznajmljuju stanove;
-ne ostavljajte vašu prtljagu bez nadzora ili pod nadzorom stranaca, nepoznatih ljudi, suputnika;
-razmijenite valutu samo u bankama ili njihovim podružnicama;
-izbjegavajte, osobito noću, napuštene ulice, uličice, izlaze, područja koja su daleko od centralnih prometnih putova;
-izbjegavajte sastanke sa nasilnim i agresivnim građanima. Ako je takav susret neizbježan, ne pokazujte strah, pokušajte biti ljubazni, ne odgovarajte na provokacije, smanjite komunikaciju na minimum i brzo otiđite, ali u opasnosti napravite buku i pobjegnite u prometno mjesto.
- ne sudjeluje u kockanju
-ne pijte alkohol u društvu stranca, nepoznatih ljudi, slučajnih suputnika, dok se vozite.
Ako putujete sa djecom:
-ne ostavljajte ih bez nadzora;
-dajte im vašu poslovnu karticu sa telefonskim brojevima ili brojevima mobitela, tako da vas mogu kontaktirati u svako doba;
-objasnite vašoj djeci kako se ponašati i što činiti ako je on ili ona izgubljena;
-ako se je vaše dijete izgubilo, kontaktirajte policiju odmah;
-objasnite vašoj djeci da ne idu negdje sa nepoznatim osobama, da ne posuđuju novce ili uzimaju slatkiše od njih.

Ako putujete autom:
1. Uvijek morate nositi:
-vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije,
-potvrdu o registraciji vozila,
-policu osiguranja građanske odgovornosti vlasnika vozila.
2. Vi morate stati samo na zahtjev policajca koji nosi uniformu. Signal za stopiranje se vrši samo palicom. Prema zakonu Ukrajine inspektori Državne Prometne Inspekcije nisu ovlašteni da zaustave vozilo bez nekakvih razloga.
Nakon što zaustavi vozilo policajac mora reći svoje ime, čin, položaj, odjel, gdje radi, kao i na zahtjev vozača on mora predočiti svoju identifikacijsku karticu.
Za prometne prekršaje policajci Državne Prometne Inspekcije imaju pravo sačiniti administrativno izvješće kako bi se počinitelj doveo do administrativne odgovornosti.
Kazne se ne naplaćuju na mjestu počinjenja kaznenog djela, njihovo plaćanje se vrši u bankama ili štedionicama.

Ako se postali žrtvom kaznenog djela ili trebate hitnu pomoć:

1. Možete koristiti telefonske usluge bilo kojeg mobilnog operatera.
101-Vatrogasci
102-Policija
103-Ambulanta
112-Hitna služba (centrala)

2. Pitajte druge ljude:
-o lokaciji najbližeg policijskog odjela, patrolne policajce, interventne jedinice ili jedinice za javni red i mir, pitajući ih za pomoć ili za davanje izjave o kaznenom djelu;
-ako trebate-pitajte ih o lokaciji najbliže medicinske ustanove, možete tamo pitati za pomoć i svjedočiti o ozljedama.

3. Vi trebate izvijestiti diplomatsku misiju vaše zemlje o događajima koji su vam se desili.
Obratite pozornost na to da u Ukrajini postoje zakonska ograničenja o pušenju i pijenju alkohola, uključujući pivo, na javnim mjestima (ulice, parkovi, stadioni, željezničke postaje, zračne luke, javni transporti, itd.).

Glede počinitelja policija može napisati administrativno izvješće u skladu sa Člancima 175-1 i 178 ukrajinskog Zakona o administrativnim kaznenim djelima, koji navode kaznu od administrativne kazne do administrativnog uhićenja do 15 dana.

Pijenje piva (osim bezalkoholnih pića), alkohola i pića sa malim postotkom alkohola, stolnih vina je zabranjeno:
1) U zdravstvenim ustanovama,
2) U odgojnim ustanovama i ustanovama za čuvanje djece;
3) U javnom transportu, na transportnim postajama, u podzemnim željeznicama;
4) U kulturnim institucijama;
5) U zatvorenim sportskim prostorijama (osim za pivo u plastičnim bocama);
6) U dizalima i telefonskim govornicama;
7) Na dječjim igralištima;
8) Na sportskim igralištima,
9) U prostorijama tijela;
Pušenje je zabranjeno:
1) U dizalima i javnim govornicama;
2) Zdravstvenim ustanovama
3) U odgojnim ustanovama i ustanovama za čuvanje djece;
4) Na dječjim igralištima
5) Na sportskim igralištima
6) Na terasama stambenih zgrada
7) U podzemnim željeznicama
8) U javnom prijevozu
Pušenje duhana je zabranjeno, osim na određenim mjestima, to jest:
1) U katering ustanovama
2) U prostorijama javnih i lokalnih tijela, drugim vladinim organizacijama;
3) U zatvorenim sportskim objektima;
Ograničenja i zabrane na stadionima:
Prema ukrajinskom Zakonu „o osobitostima javnog reda i javne sigurnosti u svezi priprema i vođenja nogometnih utakmica“ postoje neka ograničenja i zabrane u svezi sa posjetima stadionima.

Pristup teritoriju sportskih objekata nije dozvoljen navijačima koji:
1) Nemaju karte
2) Odbiju da budu propisno pregledani od strane policije, sigurnosnih službi sportskih prostorija (nogometni klub) ili predstavnika osoblja sportskih prostorija;
3) Krše pravila donošenja na teritorij sportskih objekata relevantnih predmeta ili tvari;
4) U alkoholiziranom ili drogiranom stanju;
5) Ispod 14 godina starosti osim ako nije u pratnji odrasle osobe.

Na teritoriju sportskih objekata zabranjeno je koristiti izvore otvorene vatre. Zabranjeno je nositi na teritorij sportskih objekata i/ili koristiti:
1) Vatreno oružje, hladni čelik ili drugo oružje;
2) Predmete za napad i za rezanje i predmeti koji se mogu koristiti za tjelesne ozljede,
3) Streljivo, eksplozive
4) Vatromet, zapaljive tvari, korozivne tvari;
5) Alkohol i pića sa niskom razinom alkohola.
Kad posjećujete nogometne utakmice morate imati dokument od identitetu (nacionalnu putovnicu).
Mjere administrativnog utjecaja na počinitelje.

Prema ukrajinskom Zakonu „o osobitostima postupka o administrativnim kršenjima za vrijeme finala 2012 Europskog nogometnog prvenstva u Ukrajini“ u slučaju administrativnog kaznenog djela sud može izreći kaznu u obliku zabrane posjećivanja masovnih sportova i drugih zabavnih aktivnosti u sportskim objektima.
Administrativni pritvor osobe koja je počinila administrativno kazneno djelo ne može trajati dulje od 1 dana.
Slučajevi administrativnih kaznenih djela su dosuđena od strane suda prema mjestu počinjenja u roku od jednog dana.
Odluka o administrativnom slučaju je objavljena odmah nakon saslušanja. Kopija odluke je odmah nakon primitka data osobi protiv koje je ona izrečena, kao i redarstvenoj agenciji.
Rješenje slučaja o administrativnom kaznenom djelu će biti izvršeno odmah nakon njegovog donošenja.
Izgon iz Ukrajine:
Stranci i apatridi koji nemaju stalni boravak u Ukrajini i koji su počinili administrativna kaznena djela, nakon vršenja administrativne kazne mogu se prisilno izgnati iz Ukrajine sudskom odlukom.
Mjere protiv kršitelja javnog reda i mira

Prema ukrajinskom Zakonu „o miliciji“ policijski službenik ima pravo koristiti fizičku snagu, bliske borbene tehnike, specijalna sredstva (suzavac, gumenu palicu, lisice, elektrošoker, itd.) i vatreno oružje protiv osobe koja čini ilegalne radnje.

Molimo vas dok boravite u Ukrajini da poštujete ukrajinske zakone, ne kršite javni red i mir i budite tolerantni prema nogometnim navijačima, poštujte njihova prava, čast i dignitet.
U slučaju nepredviđenih situacija uvijek smo vam spremni pomoći. Želimo vam da imate ugodne utiske u našoj zemlji tako da ništa ne pokvari atmosferu nogometnog festivala

Još brže do sportskih vijesti i prijenosa. Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju

Nastavi čitati
divider